Anon Bianglae

GIS Backend Developer

ผมเป็นเด็กจบใหม่ ในช่วงที่เรียนมักชอบที่จะหาวิธีการที่จะทำให้งานหรือสิ่งที่สนใจ ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น และได้ไปฝึกงานในด้านการเขียนโปรแกรมด้าน GIS ซึ่งทำให้มีความรู้และความสนใจด้านการเขียนโปรแกรมมากขึ้น

ผมได้โอกาสมาทำงานที่บริษัทไอบิทซ์ ผมเริ่มต้นด้วยการพัฒนาปลั๊กอิน Vallaris Desktop ซึ่งเป็นปลั๊กอินสำหรับเชื่อมต่อข้อมูล GIS ระหว่าง Vallaris Map กับโปรแกรม QGIS ผมมีความสุขกับงาน กับ พี่ๆ ผมรู้ว่ายังมีความท้าทายและความรู้ใหม่ๆอีกมากมายรอผมอยู่
“I can do it”