Sattawat Arab

GIS Analyst & Backend Engineer

ผมชอบแชร์องค์ความรู้ที่มีให้กับคนอื่น ๆ ซึ่งผมเชื่อมั่นเสมอว่า “การแบ่งปันองค์ความรู้จะทำให้เกิดสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม” ผมจึงเลือกที่จะเข้ามาทำงานกับบริษัทไอบิทซ์ เพราะแนวคิดของที่นี้ก็เน้นในเรื่องของการ “Sharing the knowledge” ทำให้ผมได้รับความารู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาลักษณะงานที่ทำในบริษัทไอบิทซ์หลักๆ ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่, การจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่และการบริหารจัดการ Map Service บน GeoServerเพื่อผลิตแผนที่บน Application ที่สามารถตอบโจทย์ฟังก์ชั่นการทำงานของระบบต่าง ๆ